מדיניות החלפת/החזרת מוצרים

ללא שם

 • החלפת מוצר •

החלפת מוצר באמצעות חשבונית תוך 14 ימים בלבד. 

החזר כספי יינתן לפי אמצעי התשלום בו הלקוח שילם. 

• הזיכוי הינו אישי ולא ניתן להעברה או למכירה. 

• ביטול הזמנה •

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה* בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן החוק: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations ) .

2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בטלפון ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.

3. אם סופק המוצר ללקוח , חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות עצמה . מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו , שלם וללא שימוש/פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

4. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח , וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח . עלות המשלוח של החזרת המוצר אלינו היא מחוייבותו של הלקוח. 

5. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים: 

5.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר . 

5.2 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

6. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

7. במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

*מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה:http://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights